Maandproject


Projecten in de maand februari.
Filippijnen: Maïs- en rijstmolen voor verbetering van voedselzekerheid.

De Filippijnse overheid bemoeit zich nauwelijks met de inheemse bevolking. NGO’s doen daarom de sociaal economische dienstverlening.
Deze aanvraag is gericht op het verbeteren van de voedselzekerheid voor drie afgelegen gemeenschappen op het eiland Mindanao; Matupe, Digongan en Kalagangan. Doelgroep zijn inheemse boeren die ver onder het bestaansminimum leven. Het programma richt zich op het verhogen van de voedselproductie en gewasdiversificatie voor gezondere voeding.
De aangevraagde maïs- en rijstmolen beoogt tijd en uitgaven te besparen, want nu moeten de boeren elke keer naar een veraf gelegen commerciële molen reizen. Elke rit kost geld dat beter besteed kan worden aan elementaire levensbehoeften.
Er zal een molenaar aangesteld worden die de molen beheert en werkzaamheden uitvoert. Een klein comité, samengesteld uit leden van de boerencoöperatie zal samen met de molenaar onderhoud plegen, reparaties uitvoeren en de administratie voeren. Het gehele project komt ten goede 1500 families.
Kenya: Muziekinstrumenten voor blinden in Kisumu.
De School for the Blinds is speciaal opgericht voor mensen met een handicap, onder andere voor visueel gehandicapten. De school heeft hiervoor speciaal opgeleide leerkrachten. Muziek is voor de school een belangrijk medium om de mogelijkheden van kinderen te ontwikkelen. Om het vak muziek te kunnen blijven geven zijn nieuwe instrumenten nodig.
Moldavië: Goed uitgeruste kantine met keuken en toiletten in Costesti.
Sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie is er in Moldavië sprake van een instabiele politieke en economische situatie. Er is geen industrie en veel te weinig werkgelegenheid, 30% van de jongeren is inmiddels vertrokken.
Een groep vrouwen in Costesti biedt hun diensten aan aan sociaal zwakke mensen. Veertien jaar geleden is er een kantine opgericht waar een kok met assistenten maaltijden bereidde die door vrijwilligers werden rondgebracht. Verleden jaar moest deze kantine sluiten omdat de situatie, m.n. het sanitair te slecht was geworden. Men kreeg van de overheid geen geld meer voor voedsel en de kok werd niet meer betaald.
Aan KOOK wordt een bijdrage gevraagd voor renovatie waarna de kantine weer open kan.
Suriname: Inrichting voor Praktijkschool voor moeilijk lerende kinderen in Alkmaar.
De Montresorschool in Alkmaar telt twee klassen voor leerlingen van 12-18 jaar die door diverse oorzaken niet mee kunnen mee op reguliere scholen. De school is gebouwd maar nog niet ingericht. Aan de ouders wordt geen bijdrage gevraagd omdat de meeste ouders zelf al vervoer moeten regelen naar de school en dat is moeilijk genoeg. Ouders die het zich kunnen veroorloven dragen wel vrijwillig bij. Het personeel krijgt salaris van de overheid.
Suriname: Nieuw dak voor kliniek in Paramaribo.
In Suriname heerst grote werkloosheid . Veel mensen zoeken een uitweg in verslaving. Als ze hulp hiervoor zoeken is er niet altijd opvang bij familie of vrienden. Stichting de Stem is een opvang die plaats biedt aan drugsverslaafden, daklozen en HIV-patiënten. Het dak van de opvang is al jaren lek en wordt afgedekt met een zeil. Bij elke regenbui stroomt het over.