Maandproject


Projecten in de maand augustus.
Burundi: productie, verwerken en verkopen van honing.

Burundi ligt niet aan zee en heeft weinig natuurlijke hulpbronnen. 90% van de bevolking werkt in de landbouw en 80% leeft in armoede. Hongersnoden en voedseltekorten hebben zich in de laatste tientallen jaren in heel Burundi voorgedaan.
RECOVI is een kleine ontwikkelingsorganisatie die geleid wordt door Eric Niragira, een voormalig kindsoldaat die zich wist te onttrekken aan zijn benarde situatie en heeft kunnen studeren. Hij ziet het als zijn taak om arme mensen te helpen door hen bewust te maken van hun situatie en hen te helpen om zich economisch te ontwikkelen.
KOOK steunde eerder een project van hem voor het opzetten van een coöperatie van imkers. Nu start de tweede fase van dit project met als belangrijkste doel uitbreiding en verbetering van het project. Dit gebeurt door het verstrekken van plantensoorten die aantrekkelijk zijn voor bijen, het bouwen van een productieruimte met opslagcapaciteit voor honing t.b.v. de verkoop en door het verstrekken van apparatuur voor de verwerking van de honing. Ook wordt gewerkt aan het opzetten van een marketingstrategie voor de coöperatie, het samenwerken met andere imkers en coöperaties en het aanbieden van een aanvullende training in ondernemerschap.
Kameroen: bouw en inrichting van een klaslokaal in Beli.
De politieke situatie in Kameroen is kwetsbaar door de crisis in de Engelstalige regio’s. 20% van de bevolking is Engelstalig. Zij worden achtergesteld t.o.v. de 80% Franstaligen. Engelse groeperingen strijden daarom voor een onafhankelijke regio.Hierbij wordt steeds meer geweld gebruikt. Door de instabiele situatie stagneert de economie.
In het Franstalige Beli staat één basisschool met vijf vervallen klaslokalen voor ruim 400 leerlingen. Wegens tekort aan meubilair zitten de kinderen vaak op de grond. De ouderraad heeft besloten de school te renoveren en is met eigen middelen gestart met de bouw van een lokaal. De fundering is gerealiseerd, maar er is geen geld om het lokaal af te bouwen.
Ghana: kleine computerlocatie ten behoeve van de Hope Academy en omliggende scholen in Tamale
Met hulp van KOOK is in Tamale een nieuwe basisschool gebouwd met een speciaal computerlokaal. Dit lokaal wordt gratis ter beschikking gesteld aan andere scholen. De Hope Academy, een niet-religieuze school bestemd voor onderwijs aan kinderen met een speciale onderwijsbehoefte of een handicap, is hiermee bekend, maar is gesitueerd in een arme buitenwijk van Tamale, te ver weg van het computerlokaal. Daar zal een aparte computerlocatie ingericht worden.
Kenya: financiële onafhankelijkheid voor weeshuis Boma Letu bij Busia.
In het gebied leven veel alleenstaande kinderen door verstoting of door overlijden van ouders. Weeshuis Boma Letu is opgericht door een man die zelf als wees is opgegroeid. Doordat hij grond erfde van zijn ouders zag hij mogelijkheid om een weeshuis op te richten. Doel van deze aanvraag is het kunnen opzetten van kostenbesparende en geld genererende activiteiten die ertoe kunnen leiden dat het weeshuis (met 51 kinderen) zichzelf over vijf jaar kan bedruipen. Het plan is om een waterbron te boren voor voldoende water voor het huis en irrigatie van de landbouw op het erbij gelegen land. Dan is het plan om een biogasinstallatie te bouwen voor kookgas en betere mestverwerking. Ook wil men een medische post (met artsenpraktijk) vestigen in het huis.