Maandproject


Projecten in de maand december.
Oeganda: Latrines voor een moeder verblijfshuis in Kasese.

In het westen van Oeganda bevallen de vrouwen onder erbarmelijke omstandigheden in hun hutje. Dit gebeurt vaak onder begeleiding van een ‘traditional birth assistent’. Ook vanuit Congo steken vrouwen de rivier over om hier te bevallen. De moedersterfte is hier erg hoog.
Door vrouwen te begeleiden tijdens zwangerschap, bevalling en erna kan dit sterftecijfer relatief goedkoop omlaag gebracht worden. Op dit moment wordt er een ‘mothers place’ gebouwd waar vrouwen al voor de bevalling kunnen verblijven zodat ze geen grote afstanden hoeven te lopen als de bevalling zich aandient. De latrine die er is is niet toereikend meer. De wens is een tweede grotere latrine. Dit wordt een vrijstaand gebouwtje met één toilet voor mannen en een vrouwengedeelte met twee toiletten en een douche.

Ghana: het bouwen van 1 klaslokaal en een lerarenruimte.
In het oosten van Ghana ligt de boerengemeenschap Bosuso waar onderwijs onder primitieve omstandigheden wordt gegeven aan de leerlingen van de boerenbevolking. Het gaat om overkapte open ruimtes. De wens is om een schoollokaal en lerarenruimte te bouwen zodat de leerlingen beschermd worden tegen de weersomstandigheden. De overheid voorziet in de inrichting van het lokaal, KOOK financiert een groot deel van het bouwen ervan.

Filipijnen: Ondersteunen van een zelfvoorzienende school d.m.v. biologische landbouw.
De leerlingen van de school in Pangiyaki proberen hun school zelfvoorzienend te maken doordat ze zelf hun boerderijproducten waaronder eieren, mest, koffie groentes en cacao verbouwen en verkopen. Door de verkoop kan de (kost)school zelfvoorzienend blijven wat in deze tijd hard nodig is omdat de meeste leerlingen uit de oorspronkelijke bevolking (Lumad) komen en die worden door de overheid op allerlei manieren bedreigd. De ondersteuning door KOOK zal voor deze school dan ook hart onder de riem zijn om hiermee door te gaan.

Mali: herstel oude waterput met nieuwe pomp.
Vlakbij Timboektoe ligt het dorpje Timbolo. De school die de kinderen gebruikten is gedurende de schoolvakantie toen de ouders en kinderen ergens anders waren om hun vee te hoeden, helaas verwoest en platgebrand. De inwoners zijn vastbesloten deze school te herbouwen maar nu op een veiliger plek. Deze plek heeft al een oude waterput die niet meer functioneert. Met behulp van Kook wil men eerst deze put herstellen en een nieuwe pomp kopen om daarna steen voor steen zelf de school ter bouwen.