Maandproject


Projecten in de maand november.
Burkina Faso: Opleiding ‘rurale mechanica’ voor jongeren in Ouahigouya.

Burkina Faso, gelegen in het hart van West Afrika in de Sahel, is een van de armere landen in de wereld. In de afgelopen 25 jaar heeft het land een sterke economische groei doorgemaakt. Inmiddels volgt 85% van de kinderen basisonderwijs. Velen stromen door naar het voortgezet onderwijs. Dit is echter niet aangepast aan de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking waardoor de meeste jongeren werkeloos worden na hun schoolopleiding. In de afgelopen twaalf jaar is in Ouahigouya een school voor voortgezet onderwijs gerealiseerd met algemeen voortgezet onderwijs maar ook met vier beroepsopleidingen: naaien, autotechniek, lassen en metaalbewerking en een opleiding tweewielertechniek. Deze laatste opleiding wordt omgevormd tot een opleiding rurale mechanica. Hiervoor zijn didactische hulpmiddelen nodig voor de praktijklessen en lesmateriaal voor de theorielessen. De huidige werkplaats zal uitgebreid worden met een overkapping.
Indonesië: Inspiration Factory Dreamprogram in Jakarta.
In Indonesië leven 28 miljoen mensen in grote armoede illegaal aan de rand van de steden, op vuilnisbelten, langs het spoor of onder viaducten. 65% Van hen is kind. Het DreamProgram is een onderwijsprogramma van 10 weken gericht op deze kansarme kinderen. met dit programma worden kinderen waarden bijgebracht die nodig zijn om in de maatschappij te kunnen overleven zoals zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Nu wil men een Dreamboek ontwikkelen waarin opdrachten worden opgenomen die de kinderen moeten uitvoeren. Ook dient dit boek om de voortgang te meten en te evalueren. Aan dit programma doen nu al 600 kinderen mee op 12 locaties op Bali en in Jakarta. De organisatie is door Jakarta benaderd om het programma te implementeren in een aantal leegstaande appartementen die bestemd zijn voor kansarme gezinnen.
Ethiopië: Coöperatieve maalmolen voor een agrarische gemeenschap in de Choke Mountains.
Maalmolens zijn van vitaal belang voor mensen in gemeenschappen op het platteland. Allerlei landbouwproducten kunnen dan omgezet worden in meel en poeder, bestemd voor de bereiding van traditioneel eten. In het werkgebied van Mulu Ecolodge zijn drie particuliere maalmolens waarvan de dichtstbijzijnde op een uur loopafstand ligt. Deze molens kunnen de vraag nauwelijks aan. De mensen moeten lang wachten voor ze aan de beurt zijn. De molen van deze aanvraag wordt eigendom van de boeren om wie het gaat.
Sri Lanka: Melkvee-coöperatie voor Tamil oorlogsweduwen.
Door de 30-jaar durende burgeroorlog zijn er naar schatting 80.000 oorlogsweduwen. In moeilijke omstandigheden proberen zij hun leven op te bouwen. Van oudsher waren er veel kleine boeren verenigd in kleine coöperaties. Dit probeert men nieuw leven in te blazen. De nadruk ligt hierbij op de oorlogsweduwen. Vanuit een proefboerderij wordt gestart met 10 geïmporteerde koeien waarmee gefokt gaat worden. Verdere gefokte kalveren zijn bestemd voor nieuwe coöperatie-leden.
Ethiopië: Leman Metahora Schoolproject.
Onder de boerenbevolking van Ethiopië heerst veel honger. Vanuit het St. Lukasziekenhuis in Wolisso worden bijna 20 jaar vooral waterprojecten gesteund met hulp van de Stichting Maak Ethiopië Gezonder. Uitgangspunt hierbij is eigen initiatief en goede organisatie van de lokale bevolking. In Leman Metahore kijkt men nu uit naar scholingsmogelijkheden voor de komende generatie. Gezien de afstand is toegang tot de basisschool voor zeer jonge kinderen onmogelijk. Dorpsleiders hebben een voorstel gemaakt voor de bouw van een eenvoudige school. Het districtsbureau heeft deze plannen afgewezen, maar heeft zelf geen middelen om wel een goede school te bouwen.Stichting Maak Ethiopië Gezonder wil helpen een goede school te bouwen.