Maandproject


De opbrengst van de maand juli is bestemd voor de volgende projecten:
India: een miljoen bomen in de regio Jalihal.
Jalihal bevindt zich in het zuidoosten van de deelstaat Maharashtra. De regio heeft te kampen met grote droogte, klimaatverandering en ontbossing. Doelgroep van dit project zijn arme boeren en alleenstaande vrouwen. In samenwerking met een Indiase ontwikkelingsorganisatie zijn er op en om een schoolterrein de laatste tien jaar honderd bomen en struiken aangeplant. Het terrein is veranderd van een droge vlakte in een groene oase. Dit laat zien dat het mogelijk is om stappen te zetten om verwoestijning tegen te gaan. 
Nu gaan er op grote schaal bomen en struiken aangeplant worden, samen met boerengezinnen in het werkgebied. In 2018 is een pilotprogramma uitgevoerd. In 2019 is het eerste jaar succesvol afgerond. Het streven is om in vijf jaar een miljoen bomen en struiken te planten. Per jaar doen 950 boerengezinnen uit 15 lokale gemeenschappen mee. Zij worden getraind en ondersteund door een radiostation dat indien nodig dagelijks informatie geeft. De verwachting is dat hun perspectief verbetert.
In 2020 steunt KOOK dit project met een bijdrage.
Ghana: huiswerklokaal en toiletvoorziening voor school in Asuoyaa.
Asuoyaa is een plattelandsgemeenschap in oostelijk Ghana en telt ongeveer 2350 inwoners. Er is één basisschool, maar veel kinderen gaan nog niet naar school. Door de snelle toename van inschrijvingen op school zijn de klaslokalen overvol geraakt. Het ontbreekt de school aan goed lesmateriaal waardoor de prestaties van de leerlingen beneden de maat blijven.
Daarom is in 2018 gestart met een leercentrum/ bibliotheek voor meer dan 80 kinderen zonder opleiding. Hun aantal groeit, maar voor hen is slechts één leslokaal beschikbaar. Hier wordt alles gedaan, ook huiswerk maken en leren. Graag wil men een lokaal bij bouwen.
Ook ontbreekt het aan een goede toiletvoorziening, er is slechts een gat in de grond met een houten stellage erop. De fundering is verzakt.
Rwanda: naaimachineproject in Kigali.
In Kigali wonen veel arme families, vooral weduwen en wezen. Voor deze families is een project ontwikkeld dat voorziet in de aanschaf van naaimachines in combinatie met een opleiding. Na het volgen van de naaiopleiding kan een familie een inkomen genereren van ca. 10 euro per dag. Het projectteam heeft 17 families geselecteerd om deel te nemen. De naaimachine ontvangt men in de vorm van een microkrediet en moet terug betaald worden. Het project zal in de toekomst zelfvoorzienend worden.