Maandproject


Oktober 2017:

Kenya: Inrichting voor het Kitale County Hospital in Kitale.
Het ziekenhuis in Kitale is een districtsziekenhuis. verantwoordelijk voor de gezondheidszorg van 100.000 mensen, ondersteund door kleinere klinieken in de regio. In theorie wordt de zorg in dit ziekenhuis betaald door de regering, in de praktijk heeft men weinig tot geen middelen ter beschikking.
Voor de rijkere bevolking bestaan er privéklinieken. De arme bevolking is op het districtsziekenhuis aangewezen en kan de gezondheidszorg nauwelijks betalen. Daarom worden ze ondersteund door de Fadhili-groep. Dit is een groep van zo’n 40 vrijwilligers, werkzaam in ziekenhuizen en gevangenissen. Zij werven fondsen om medicijnen en rekeningen te betalen.
In overleg met de medische staf is er een lijst opgesteld met materialen die men graag zou aanschaffen om de zorg te verbeteren op de diverse afdelingen: zuurstofmeters, een lichttherapie apparaat, een beademingsmachine, weeginstrument, couveuse, etc.

Guinée: Bijscholing van 77 leerkrachten in het basisonderwijs in de regio N’Zérékoré.
Het is slecht gesteld met het onderwijs in het zuiden van Guinée. 55% Van de kinderen gaat naar de lagere school en 9% van de kinderen stroomt door naar middelbaar onderwijs. De katholieke scholen met ca. 3500 staan er goed aangeschreven. De meerderheid van de leerlingen is moslim. Samenwerking en begrip voor elkaars godsdienst draagt bij aan wederzijdse acceptatie.
Om het niveau van de leerlingen op de lagere school omhoog te tillen is het noodzakelijk dat de 77 leerkrachten de mogelijkheid krijgen om eigen kwaliteit, lesmethoden en didactische vaardigheden te verbeteren. Hiervoor is een bijscholingsprogramma van een week samengesteld. De leerkrachten kunnen hierna meteen met het nieuwe lesmateriaal aan de slag.

Nepal: Inrichting voor een basisschool in Nuwakot.
De gemeenschap van Nuwakot is arm, leeft al generaties lang van en op de berg. Waar mogelijk wordt maïs, rijst en groente verbouwd en men heeft wat kippen of een koe. De aardbeving van 2015 heeft veel verwoest. In de hele omtrek was geen school meer te vinden. Inmiddels is er een aardbeving bestendig gebouw neergezet. Aan KOOK wordt gevraagd om een bijdrage aan de inrichting van vijf lokalen.

Pakistan: Leermiddelen en onderhoud aan meisjesinternaat in Tando Allah Yar.
De 3% christenen in Pakistan vormen een kleine minderheid. Er wordt op hen neergekeken omdat ze als onaanraakbaren worden beschouwd. Vaak werken ze als landloze boeren voor grootgrondbezitters, vergelijkbaar met lijfeigenen in de Middeleeuwen in Europa. Meestal hebben ze schulden bij de grondbezitters waar ze bijna niet vanaf kunnen komen. Bovendien gaan de schulden op de kinderen over.
De beste manier om hen uit deze positie te bevrijden is ervoor zorgen dat de kinderen goed onderwijs krijgen, zodat ze veel meer mogelijkheden krijgen op de arbeidsmarkt. Ouders sturen meestal alleen de jongens naar school, omdat meisjes na hun trouwen naar de familie van de bruidegom gaan. Voor de emancipatie van de meisjes is er het meisjesinternaat in Tando Allah Yar. Hier wonen 60 meisjes die de kans krijgen om de lagere school te volgen.

Ghana: Transport materialen en verbandmiddelen voor Health Centre in Banco.
In Banco staat een klein gezondheidscentrum met voldoende personeel maar verder aan alles gebrek. Het centrum doet ook dienst als EHBO-post en kraamkliniek. In Nederland zijn materialen verzameld als hoog/laag bedden, veel instrumenten en verbandmiddelen. Dit moet allemaal naar het gezondheidscentrum in Banco getransporteerd worden.