Maandproject


Projecten in de maand juli.
Indonesië: Bouw van een consultatiebureau voor moeder- en kindzorg, peuterschool en ouderenzorg in Munda, Flores.

Sinds 1984 is in Indonesië gestart met zorg voor moeder en kind, maar het eilandenrijk is zo uitgebreid en het bevolkingsaantal zo hoog dat er nog steeds te weinig bureau’s zijn, zo ook op Flores. Nieuw in Indonesië is de zorg voor ouderen via het consultatiebureau. Belangrijk is dat zo’n bureau zich in de directe omgeving van de ouderen bevindt.
Stichting Karuna heeft al een aantal van dergelijke centra gebouwd maar er zijn er meer nodig. Deze aanvraag is bestemd voor het dorp Munda met zo’n 150 boeren- en vissersgezinnen. In het nieuwe gebouw zal ook peuteronderwijs komen. De lokale bevolking stelt een stuk land ter beschikking.
Kenya: Opslagruimte bij een instituut voor beroepstrainingen in Kaplamai, West-Kenya.
Het gaat in Kenya economisch slecht door corruptie en mismanagement. De prijzen van basisvoedsel zijn te hoog voor de gewone bevolking. Kaplamai bestaat uit bijna uitsluitend agrarisch gebied. De meeste mensen zijn kleine boertjes met een gemengd bedrijf. Door de bevolkingsaanwas worden de bedrijfjes steeds kleiner. Veel jeugd trekt naar de grote steden.
VTI, een instituut dat beroepstrainingen verzorgt wil de jeugd een opleiding geven tot bijv. timmerman, metselaar, automonteur, kapster, naaister, elektricien of loodgieter, zodat ze na twee jaar in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Nu wordt de weg langs de school verbreed en geasfalteerd en moet de opslagruimte verder van de weg opnieuw worden opgebouwd.
Indonesië: Vergroting toiletgebouw van school in Padangarang.
Meraih Bintang Foundation is na de verwoestende aardbeving in 2016 gestart met het ondersteunen van achtergestelde kinderen en kwetsbare ouderen. De school in Padangarang begon met 40 tot 50 gehandicapte kinderen, maar heeft nu 183 studenten en 14 leraren. Er dringend behoefte om het toiletgebouw te vergroten.
Ghana: Reusable Care Creations.
Wegwerpmaandverband is voor veel meisjes en vrouwen in het noorden van Ghana een luxe artikel. Zij behelpen zich met lappen of gebruikte stukjes kleding. Daardoor missen de meisjes gemiddeld vijf dagen per maand onderwijs. Ze blijven dan thuis.
Aan vijf vrouwen met een lichamelijke beperking in Noordoost Ghana wordt geleerd om met reststoffen en ongebleekt katoen wasbaar maandverband te maken. Na eindeloos testen is er wasbaar maandverband ontwikkeld waar de gebruiksters heel positief over zijn. Het doel is om deze vrouwen gedurende een jaar 1250 sets maandverband te laten maken. Deze worden dan op 28 mei 2020 op Menstrual Hygiene Day op 10 middelbare scholen gratis uitgereikt met de broodnodige voorlichting erbij. Het verband gaat 2 tot 3 jaar mee.