Maandproject


Projecten in de maand oktober.
Oekraïne: verbeteren van de inrichting van een internaat voor gehandicapten in Chemerivitsi.

Stichting Caritas Ukraine-Holland verzendt al sinds 1990 hulpgoederen naar de Oekraïne die worden bijeengebracht door mensen uit Alkmaar en omgeving. De levensomstandigheden in de plaatsen waar de goederen heen gaan zijn vrij slecht. Bij mensen waar de goederen terecht komen is de situatie ronduit belabberd.
De doelgroep van dit project zijn gehandicapten rond Chemerivitsi. Vijftien van hen worden verzorgd op het internaat voor gehandicapten. Daarnaast zijn er in de directe omgeving nog eens 50 tot 100 gehandicapten die niet naar school vervoerd kunnen worden maar thuis door ouders of andere familie worden verzorgd.
Doel van dit project is het creëren van betere levensomstandigheden door betere inrichting en uitbreiding van het interieur van het internaat en door de begeleiding betere en meer hulpmiddelen te verstrekken. Het gaat dan vooral om nieuwe (elektrische) bedden, matrassen, (elektrische) rolstoelen.
Indonesië: afbouw en inrichting van leertuin voor kinderen in Batam.
Op het eiland Batam heerst momenteel economische achteruitgang doordat veel fabrieken sluiten. De werkeloosheid ligt er  ook hoog en sociale voorzieningen zijn nauwelijks voorhanden. Dit project, de ‘Leertuin’, is opgezet in een achterstandswijk gelegen bij de vuilnisbelt op het eiland. Veel bewoners zoeken er tussen het afval naar herbruikbare spullen. De leertuin biedt een veilige plek voor kansarme kinderen waar zij zich kunnen ontwikkelen. De kinderen krijgen er allerlei workshops over onderwerpen als milieu, seksuele voorlichting, kinderrechten, anti-pesten enz. Er is ook een bibliotheek opgezet. De leertuin wordt elke dag bezocht door 80 à 90 kinderen. Er is een tekort aan educatief spelmateriaal, leesboeken en computers voor training. Ook is er een klein keukentje nodig om eten voor de kinderen klaar te maken en moet het gebouw nog beveiligd worden met tralies en hekwerk.
Ghana: bouw waterput en watertoren bij school in Kua Krom.
Het houten schoolgebouwtje in Kua Krom is in 2015 vervangen door een stenen basisschool. Daarna is er een kleuterschool bij gekomen en verleden jaar is een eigen watervoorziening gecreëerd. Nu wil men de put verbeteren en er een pomp en watertoren bij bouwen. De bedoeling is dat er dan ook water verkocht kan worden aan de dorpsbewoners zodat de school wat inkomen verkrijgt, want veel leerlingen komen uit gezinnen die onder de armoedegrens leven zodat ze geen schoolgeld kunnen betalen.
Tanzania: Inrichting voor Daycarecentre ‘Angel Keepers’ nabij Moshi.
In dit centrum worden ca. 70 kinderen in de leeftijd van 3-7 jaar opgevangen. In januari wordt dit uitgebreid naar 110 kinderen. Voor deze uitbreiding is extra inrichting nodig als tafels, stoelen, bedden en matrassen (voor een middagdutje).
Indonesië: Laptops voor de Aquinoschool in Amurang op Noord Sulawesi.
De regio is overwegend christelijk maar heeft een islamitische overheid. De katholieke Highschool Aquino krijgt geen overheidssteun maar moet wel aan de eisen van het nationale onderwijssysteem voldoen. Er zijn laptops nodig zodat de scholieren zich goed kunnen voorbereiden op en kunnen deelnemen aan de landelijke examens.
Kameroen: muziekinstrumenten voor informeel onderwijs in Babungo.
De situatie was stabiel in Kameroen maar recent zijn er weer onlusten ontstaan tussen het Engelstalige deel (o.a. Babungo) en het veel machtiger Franstalige deel. Er zijn veel vluchtelingen. De kinderen leven onder zware omstandigheden. Velen van hen zijn getraumatiseerd en angstig. Muziek maken en dansen heeft een helende werking en biedt de mogelijkheid om weer even plezier te maken. Men wil een pakket muziekinstrumenten aanschaffen om het bestaande onderwijs uit te breiden met het vak muziekonderwijs.