Maandproject


December 2017:

Ghana: Afbouw van drie leslokalen van een basisschoolcomplex in Accra.
Ghana is een relatief stabiel land. Toch leeft 21% van de bevolking in armoede. Veel mensen verhuizen van het platteland naar de stad in de hoop er betaald werk te vinden, dat er echter niet is. Ten gevolge hiervan ontstaan er sloppenwijken bij grote steden als Accra, Tema en Takoradi. De werkeloosheid is hoog in deze wijken. Basisvoorzieningen als scholen, drinkwater en woningen zijn er nauwelijks. Veel kinderen in deze sloppenwijken gaan niet naar school.
Stichting Educare heeft als primair doel onderwijs mogelijk maken voor deze kinderen. In Busuku-Ashongman, een sloppenwijk bij Accra is een basisschoolcomplex opgericht. Dit complex omvat een Pre-school, een Primary-school en een Junior-highschool. In 2020 komt er een Vakopleiding-school bij. De school zal dan zo’n 510 leerlingen tellen. Momenteel wordt er gewerkt aan de afbouw van drie klaslokalen van de Junior-highschool.
Rwanda: Pig Farming Project in Kigali.
Rwanda is een prachtig land, maar door de grote werkeloosheid is er zeer veel armoede. De Church of God werkt in gemeenschappen waar veel arme mensen wonen. Deze mensen leven op economisch gebied zonder hoop. Ze hebben geen middelen voor voedsel, medicijnen en kleding. Alleen van de kerk ontvangen zij middelen om te overleven.
Om aan deze nood tegemoet te komen wil men een Pig Farming Project opzetten om via het fokken van varkens de families voorzien van financiële middelen.
Oeganda: Ondersteuning en uitbreiding van een ondervoedingskliniek in Mukono.
In Noah’s Ark worden zo’n 150 kinderen opgevangen in een kindertehuis. Het is inmiddels een groot centrum met school, kerk en een medisch centrum. Oeganda telt veel ondervoede kinderen. Ze kunnen alleen geholpen worden in enkele grote ziekenhuizen in de hoofdstad. Voor deze kinderen is op het terrein van Noah’s Ark een ondervoedingscentrum opgericht. Het is nodig dit centrum uit te breiden zodat er meer kinderen opgenomen kunnen worden. Ook zijn er financiële middelen nodig om de kinderen een behandeling te geven.
Kameroen: Bus voor school- en gezondheidsproject in Babungo.
De Babungo-vallei wordt gekenmerkt door armoede, onderontwikkeling en ziekten. Stichting Babungo werkt hier sinds negen jaar in samenwerking met het plaatselijke ziekenhuis aan een schoolproject. Dit is uitgegroeid tot een mooie school met zes klassen.
Het is belangrijk dat er een goede tweedehands bus komt om de kleinere kinderen veilig van en naar school te vervoeren. Deze bus zal ook ingezet worden voor het vervoer van psychiatrische patiënten en voor noodvervoer naar het ziekenhuis.
Suriname: zelfvoorziening en zorg verbeteren bij jongeren met een beperking in Lelydorp.
De Stichting Makoetoe in Lelydorp biedt dagbesteding aan aan 60 jongeren met een verstandelijke beperking. Ook is er een huis waar 20 jongeren wonen. Door de snelle economische achteruitgang wordt het voor Makoetoe steeds moeilijker om goede zorg te bieden. Er is aan alles gebrek. Het woonhuis zit al een tijdje zonder wasmachine, de zonneboiler van de therapieruimte is stuk en aan vervanging toe. De pottenbakkerij die ook gebruiksvoorwerpen produceert en verkoopt heeft een slecht functionerende bakoven, want het isolatiemateriaal is vergaan.