Maandproject


Projecten in de maand mei.
Gambia: Uitbreiding van tuinbouwproject van de Jakaba gemeenschap.

Gambia is een stabiel land. De economie draait grotendeels op inkomsten uit toerisme en pindateelt. Op het platteland is men arm. Door eigen geteelde groenten te verkopen of door als dagarbeider te werken verdient men een inkomen.
In het gebied van de Jakaba gemeenschap is al 50 jaar een tuinbouw comité actief, de Kairok Garden Foundation. Men beschikt over 1,5 hectare grond met 5 waterpompen. Er werken 150 vrouwen in kleine groepen samen. Ze helpen elkaar op economisch en sociaal vlak. Als ze zelf geen groente telen, hebben ze geen eten. Door de pompen kunnen ze het hele jaar door groente telen voor eigen consumptie en verkoop op de markt. Wegens succes zijn er nu 275 vrouwen die groenten en fruit willen verbouwen. Het dorpshoofd stelt voor de uitbreiding van de tuin 2 hectare grond ter beschikking. Het comité vraagt om steun voor de aankoop van land- en tuinbouwmateriaal.
Guinée: Meubilair en pomp voor een nieuwe lagere school in Conakry.
De zusters van de congregatie van de Servantes de Marie Vierge Mère zijn met veel toewijding actief in het onderwijs in het zuiden van Guinée. Gezien de goede resultaten van de leerlingen, hebben mensen uit de regio gevraagd of de zusters ook een school willen beginnen in Conakry. Er is een stuk grond beschikbaar gesteld dat op naam is gezet van de congregatie en men is begonnen met de bouw van vijf klaslokalen, toiletgroepen en huisvesting voor leerkrachten.
Om de school te kunnen openen moet de watervoorziening nog in orde komen en is er meubilair nodig.
Uganda: Community Uplift and Welfare Development.
In Uganda is zeker 70% van de bevolking afhankelijk van de landbouw. De gemiddelde leeftijd van de bevolking is 14 jaar. Veel jongeren hebben niet alleen te lijden onder armoede, maar zijn ook kwetsbaar: tienermoeders, gehandicapten, straatkinderen en jongeren die de school niet hebben afgemaakt. De ‘Community Uplift and Welfare Development’ is een Ugandese organisatie die beroepsopleidingen aanbiedt aan deze jongeren. Door gebrek aan gereedschappen is de organisatie niet goed in staat om praktijkonderwijs te geven. Daarom vragen ze hulp aan Stichting Gered gereedschap. Deze stichting bepaalt op basis van de aanvraag welke gereedschappen er worden toegekend. Het gaat dan om gereedschapsset voor klaslokalen. Er is geld nodig voor ontbrekend gereedschap en voor het aankopen van te vervangen onderdelen.
Armenië: Muzieklokaal in muziekschool in Snogh.
Op het platteland van Armenië heerst grote armoede. In het dorp Snogh was ooit een kopermijn die de bevolking een inkomen verschafte. Deze mijn functioneert niet meer. Voor de Armeniërs is cultuur heel belangrijk, maar in de dorpen is weinig te doen op dit gebied. Snogh heeft een muziekschool met kleine ruimtes waar muziek- en zangles, dans- en schilderles wordt gegeven aan 100 kinderen voor 3 tot 5 euro per maand. Voor kinderen die niet kunnen betalen is het gratis. Er is geen mogelijkheid om uitvoeringen te geven. De oplossing is een groot leslokaal waar de kinderen ook gezamenlijk kunnen musiceren en les krijgen. Er is geld nodig voor materiaal, 150 zitplaatsen en gordijnen.