Maandproject


Projecten in de maand september.
Colombia: computerruimte voor straatkinderen in Medellin.

Het land heeft al ruim vijftig jaar te maken met een burgeroorlog. In de op een na grootste stad van het land leven ruim 3 miljoen mensen. De meesten wonen in krottenwijken aan de randen van de stad. Geweld, armoede en drugs zijn aan de orde van de dag voor veel inwoners. Kinderen leven op straat of in de opvang in een van de tehuizen.
Stichting Fundation Caminos zet zich voor deze kinderen in. Ze geeft 300 kinderen te eten, een bed en de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Het is voor hen van belang om te kunnen omgaan met een computer om huiswerk te maken, maar ook voor een vervolgstudie. De stichting wil nu een lokaal inrichten voor computeronderwijs aan kinderen met een meer dan gemiddelde interesse.
Een bestaande ruimte wordt opgeknapt en ingericht met een smart-tv en zes computers. Er is fulltime een lerares beschikbaar.
Benin: waterpomp voor een weeshuis in Couffo, regio in het zuiden.
In deze streek leeft men vnl. van de landbouw. Meer dan de helft van de inwoners is animist. Als kinderen ziek zijn en in het ziekenhuis kunnen ze niet genezen, dan komen ze vaak terecht bij traditionele genezers en worden daarna vaak in een voodoo-kloostertje geplaatst. Een kinder-advocaat is een project gestart waarmee hij de periode in het voodoo-convent wil beperken voor de kinderen. Voor de kinderen die in deze periode wees zijn geworden is een weeshuis opgericht. Hier wonen ongeveer 30 kinderen. Het weeshuis is wel erkend door de overheid, maar krijgt geen financiële tegemoetkoming. Om over voldoende water te beschikken heeft het weeshuis een waterput nodig.
Ghana: Afbouw lokalen en toiletten van een schooltje in Tamale.
De school is lang geleden gebouwd dankzij giften. In 2012 is er gestart met een nieuw schoolgebouw. Door hogere kosten kan de school niet afgebouwd worden.
Moldavië: inventaris voor een kindertehuis in Valdul lui Voda.
In de steden van Moldavië leven veel straatkinderen. In Valdul lui Voda is een tehuis waar deze kinderen opgevangen worden. Vanuit dit tehuis krijgen de kinderen hulp om werk te vinden en een bestaan op te bouwen. Er wonen op dit moment 25 kinderen. In het tehuis ontbreken echter alle noodzakelijke voorzieningen. Omwonenden proberen ondanks hun eigen armoede hulp te geven met voeding en verzorging.
Rwanda: varkenshouderij in Kigali.
In Rwanda is veel armoede door werkeloosheid. de Church of God werkt in gemeenschappen waar veel arme mensen wonen. Met hulp van KOOK is een Pig Farming Project opgezet. De eerste biggen zijn geboren. De ontwikkeling gaat zo goed dat er een nijpend tekort is aan ruimte voor de biggen.
Burundi: kippenproject in Musigati.
De meeste mensen werken in Musigati als boer. Hun levensstandaard is heel laag. Als er een kind met een verstandelijke beperking in het gezin is, zorgt de moeder ervoor en kan daardoor niet werken. Om hen te begeleiden is een activiteitencentrum opgericht. Op het terrein van dit centrum wil men een kippenren bouwen om jongeren met een beperking en hun familie een werkervaringsplek te bieden en om inkomsten te genereren voor het centrum.
Burkina Faso: kappersschool voor jonge vouwen in Bobo-Dioulasso.
Veel gezinnen zijn zo arm dat er geen geld is voor school. De dochters worden als eerste thuis gehouden. Analfabete meisjes belanden vaak op zeer jonge leeftijd in de straat-prostitutie. Op de kappersschool leren deze jongeren lezen en krijgen ze les in kappen. Ze leren zo een beroep dat ze makkelijk thuis of bij een klant kunnen uitoefenen. Er is behoefte aan aanpassingen aan gebouw en lokaal en er zijn kappersspullen nodig.