Maandproject


Projecten in de maand november.
Nepal: Busje voor vervoer van kinderen met aangeboren hersenletsel in Dhakpakhel.

Dhakpakhel ligt net buiten de ring van Kathmundu. Het gebied ligt in een vallei. De oorspronkelijke bewoners van deze vallei zijn de Newaris. Hun levensstandaard is minimaal. Er wordt veel uren gewerkt tegen zeer lage lonen. Hebben hun kinderen die naar school gaan nauwelijks middelen van bestaan, een kind met een handicap is een outcast.
In Nepal worden kinderen en volwassenen met een hersenafwijking vaak verstoten. Of hun bestaan wordt geheim gehouden. In 1987 is een zelfhulpgroep gestart zonder subsidie van de overheid. Dertig jaar later is er een school ingericht voor speciaal onderwijs (vier klaslokalen met een kookruimte). Er is een gebouw waar men therapie krijgt met een transithouse voor de kinderen die ver weg wonen. Dan kunnen ze een maand in het centrum revalideren als dat nodig is. Dagelijks worden er kinderen gehaald en gebracht, hiervoor zijn vijf personenbusjes beschikbaar. Eén van de busjes is 35 jaar oud. De bodem is verrot en ook de motor laat het regelmatig afweten. Aan KOOK wordt een bijdrage gevraagd voor een andere bus.
Ghana: Basisgezondheidszorg in de sloppenwijk Gbegbeyise.
Door armoede trekken veel mensen naar Accra, de hoofdstad van Ghana. Daar komen ze in één van de sloppenwijken terecht. Veel gezinnen zijn niet in staat om onderwijs voor hun kinderen te betalen. De kinderen komen zo op straat terecht. In Gbegbeyise, één van de sloppenwijken, leven zo veel kinderen op straat. Dit bezorgt hen veel gezondheidsproblemen, ondervoeding, diarree, ontstoken wonden, malaria, infectieziekten en tienerzwangerschappen. Veel van deze problemen kunnen worden voorkomen door het bieden van basisgezondheidszorg. Met een kind Welzijnskliniek wil men deze zorg aan gaan bieden.
Zuid Afrika: Inrichting klaslokalen van middelbare school in township Elandsdoorn.
In Elandsdoorn, waar de Kgothala middelbare school staat, heerst grote armoede. Er is veel werkeloosheid en er is een groot aantal kind- of oma-gezinnen. Alle kinderen tot en met 16 jaar hebben leerplicht in Zuid Afrika, maar in de praktijk komt het er vaak niet van. De Kgothgala Senior Secondary School richt zich op de bovenbouw van de middelbare school. Door sociale problemen en gebrek aan daadkrachtige leerkrachten raakte de school in verval. In 2017 kwam er een nieuw hoofd die orde, regelmaat en respect heeft terug gebracht op de school . Ook zijn de ouders erbij betrokken. De resultaten van de leerlingen zijn enorm verbeterd. Om de school in deze goede flow te houden zijn computers en schoolmeubilair nodig.
Kenia: Bouw klaslokalen St. Peter’s Secondary School nabij Kitale.
De school is gelegen in Mwitha Farm, een gebied dat vnl. bewoond wordt door boeren die zelfvoorzienende landbouw bedrijven. De meesten van hen leven in armoede. De school is gegroeid van 10 naar 60 leerlingen terwijl er geen enkel klaslokaal is, les wordt gegeven in geïmproviseerde ruimtes. Bouw van klaslokalen is een eerste prioriteit.
Ghana: uitbreiding van workshop catering met een buitenkeuken in Kumasi.
Doven leven in Ghana in een achtergestelde positie. Dovenorganisatie ‘Meat the Deaf’ heeft in Kumasi een ‘Job Creation and Training Centre for the Deaf’ opgezet. Bouw en inrichting is zo goed als afgerond.
De workshop catering begint goed te draaien. Nu is er behoefte aan een buitenkeuken omdat een aantal Ghanese gerechten op houtskool wordt bereid en dat kan alleen buiten. Ook is er ruimte voor zitjes waar passanten en bezoekers een maaltijd kunnen bestellen.