Maandproject


Projecten in de maand juni.
Guinée: Palmoliepers voor vrouwengroep in Dighilazou.

Dighilazou is een klein dorp waar ongeveer 300 mensen wonen in primitieve omstandigheden. Er is geen elektriciteit en geen stromend water. Met de auto is het dorp alleen in de droge tijd bereikbaar. Men leeft er van land- en tuinbouw. Voor de kinderen is er een schooltje met drie klassen.
Vrouwen hebben zich sinds 2014 verenigd in een groep met de naam Zezogui, wat “Samen Sterk’ betekent. Eén van de activiteiten is het opzetten van een eerste hulp post zodat mensen met een verwonding beter geholpen kunnen worden. En samen werken ze in de regentijd op de velden om rijst te planten, de velden te onderhouden en de rijst te oogsten. Rijst is het basisvoedsel.
In de omgeving groeien veel palmbomen. Samen onderhouden ze de bomen en oogsten ze.
De trossen palmfruit en pitten worden verwerkt tot bruikbare producten als palmolie en olie voor de fabricage van zeep. Dit genereert een inkomen voor de vrouwen. Het is een bewerkelijk en arbeidsintensief proces. Met een palmoliepers zullen de vrouwen meer produceren in dezelfde tijd en verkrijgen ze meer olie doordat een pers veel meer kracht geeft.
Filipijnen: Promotie en verkoop van inheemse producten voor de Lumads.
Kalumaran is een mensenrechtenorganisatie op de Filipijnen. Men zet zich in voor de Lumads, de oorspronkelijke bevolking op Mindanao. Zij leefden generaties lang in hun eigen gebieden in harmonie met de natuur. Nu worden ze vaak met geweld verdreven uit hun leefgebieden ten faveure van de mijnbouwbedrijven en van de agro-industrie die het land innemen en exploiteren.
Mensen die opkomen voor de rechten van de Lumads worden vermoord. Kalumaran zoekt naar wegen om de Lumads aan een inkomen te helpen en om hun cultuur te behouden. In deze cultuur is er een rijke verscheidenheid aan kunstwerken gemaakt van kralen. Dit project is erop gericht dat de Lumads hun culturele erfgoed behouden door het te maken. De producten zullen op diverse plaatsen verkocht worden. Met de inkomsten kan met voorzien in eigen levensbehoeften en kunnen de kinderen naar school.
Ethiopië: Ruimte met watervoorziening voor schoolmeisjes om zichzelf te verzorgen in Konchi.
West Wollega is een van de armste regio’s van Ethiopië. Het gebied heeft een slechte infrastructuur en een beperkte watervoorziening. 54 Kinderen uit de armste gezinnen krijgen financiële steun om naar school te gaan. Helaas zijn de meisjes die menstrueren regelmatig afwezig. Voor hen wil men een aparte ruimte met watervoorziening bouwen buiten het gezicht van de school, dit omdat het schaamtegevoel groot is in deze regio.
Rwanda: Naaimachines voor arme families in Kigali.
Rwanda kent veel armoede door de grote werkeloosheid. In Kigali wonen veel weduwen en wezen in uitzichtloze situaties. Daar is een project ontwikkeld voor deze mensen, een naai-opleiding in combinatie met de aanschaf van een naaimachine. Hiermee verwacht men dat een familie een inkomen kan genereren van ca. 10 euro per dag. Er zijn 15 arme families geselecteerd.