Maandproject


Projecten in de maand mei.
India: tehuis voor gehandicapte kinderen in Jabalpur.

Vanuit twee voormalige weeshuizen van de kerk in Noord India zijn gedurende lange tijd Indiase weeskinderen door Nederlandse ouders geadopteerd. De meeste kinderen waren te vondeling gelegd. Sinds vijf jaar is adoptie door buitenlandse ouders niet meer toegestaan. De tehuizen zijn over geschakeld naar het geven van ondersteuning en voorlichtingscursussen aan ongehuwde of alleenstaande moeders. Er zijn ca. 15 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen achter gebleven. Om hen blijvend een plek te geven is men verhuisd naar Jabalpur, een goedkopere stad in centraal India. Daar is voor deze kinderen eentehuis opgezet dat door een echtpaar wordt bestuurd. Om het huis levensvatbaar te maken wil men dagopvang gaan regelen voor gehandicapten uit de omgeving in de hoop een kostendekkende dagvergoeding van de overheid te krijgen. Hiervoor moet het huis verbouwd worden.
Rwanda: motorfietstaxi’s om jongeren aan een baan te helpen.
In Rwanda heeft in 1994 een genocide plaatsgevonden. Sindsdien zij er veel weduwen en wezen zonder werk en opleiding. De situatie in Rwanda verbetert langzaamaan. Stichting geloof Hoop en Liefde is opgericht om aids-kinderen, jongelui en weduwes te helpen. Een succesvol project is de motorfietstaxi voor jongeren. Jongelui kunnen een rijbewijs halen, een motorfiets via een huurovereenkomst kopen en dan is het mogelijk om als taxichauffeur een inkomen te verwerven.
Guinée: pers voor palmoliepitten voor slachtoffers van de ebola-epidemie in Kolouma.
Kolouma is zwaar getroffen door de ebola-crisis. Veel vrouwen zijn weduwe geworden,moeten voor het inkomen zorgen en ook hun kinderen verzorgen. Er is een comité van vrouwen opgericht om te bespreken hoe ze hun situatie kunnen verbeteren.
In de regio is een grote palmoliecultuur. De palmolie-trossen worden gekookt, de olie eruit geperst. de pitten zijn waardevol voor het maken van zeep en allerlei andere producten. Wat dan nog over is, dient als voedsel voor varkens. Met een palmolie-pers kunnen de vrouwen aan een inkomen geholpen worden.
Congo: zonnecollectoren voor een school in Kinshasa.
In Mikondo, sloppenwijk aan de rand van Kinshasa wonen naar schatting 1,5 miljoen mensen. De aanvraagster van dit project komt er vandaan. Ze heeft een schooltje gerealiseerd met drie klaslokalen en er wordt informatica aan jongeren gegeven. Het plan is om er steeds een lokaal bij te bouwen tot het een complete basisschool is. De elektra voor de school komt nu van een generator die lawaai maakt, stinkt en veel brandstof kost. Nu wil men deze graag vervangen door zonnecollectoren. Een eigen stroomvoorziening geeft bovendien extra verdien-mogelijkheden zoals een vriezer voor de verkoop van ijsjes, het tegen een vergoeding opladen van mobiele telefoons enz.