Maandproject


Projecten in de maand september.
Rwanda: afbouw van dorpscentrum ‘het Licht’ in Gasharu.

Annie Mukamugema is met haar man en 5 kinderen in 1994 vanwege de genocide uit Rwanda gevlucht. In 2005 ging ze voor de eerste keer terug om haar overgebleven familieleden en vrienden op te zoeken. In haar geboortedorp Gasharu sprak ze met jongeren die haar nadrukkelijk om hulp vroegen. Ze hadden niet alleen economische maar ook mentale hulp nodig. Veel jongeren hebben nauwelijks de basisschool afgerond. Annie is onder de indruk van de jongeren die met elkaar concrete ontwikkelingen in hun dorp willen realiseren.
Het dorp Gasharu ligt in het zuiden van Rwanda in een arm en achtergebleven gebied zonder basis infrastructuur. De oorlog in 1994 heeft de armoede alleen maar verergerd. Na haar bezoek in 2005 heeft Annie de Stichting Mama Hoop opgericht.
Eén van de belangrijkste behoeften van de jongeren is een buurthuis waar training en voorlichting op allerlei gebieden wordt gegeven en waar ze beroepen kunnen leren als naaien, timmeren en techniek.
Een groot deel van het dorpscentrum is gerealiseerd. Om het af te kunnen bouwen is een bijdrage nodig voor de materialen voor het dak, de ramen en deuren, pleisterwerk, verf, tafels en stoelen voor de grote zaal.
Kenia: vrouwen weerbaar maken tegen HIV/Aids stigmatisering in Vihiga County.
In dit gebied komt HIV/Aids relatief veel voor bij de Luo-bevolking. De oorzaak wordt toe geschreven aan het sociaal-culturele gedrag: mannen hebben meerdere sekspartners. Luo-koppels, inclusief de weduwen nemen deel aan seks voorafgaand aan specifieke landbouwactiviteiten, huizenbouw, begrafenissen, bruiloften en andere belangrijke evenementen.
Van weduwen wordt verwacht dat ze seksuele gemeenschap hebben met een ‘reinigingsmiddel’ zonder condoom om de onzuiverheid te verwijderen die haar wordt toegeschreven na de dood van haar man. Aan weduwen wordt hun erfenis onthouden. Daardoor worden ze geconfronteerd met extreme armoede en de gevolgen ervan.
The Ultimate Hope Foundation zet zich in om de positie van deze vrouwen te verbeteren. Men biedt de weduwen een training op maat aan voor het maken van kleding. Voor dit doel moeten er een aantal naaimachines aangeschaft worden. In groepsverband wordt er gewerkt aan psychologische en emotionele ondersteuning en is er een zelfhulpclub.
India: schoon drinkwater voor scholen in afgelegen gebieden in het Nellore District.
De mensen in de Mandal in Venkatachalam werken op het land zonder enige voorziening en zonder irrigatie. Ze zijn afhankelijk van de moessonregens. In deze regio zijn 100 scholen waarvan de drinkwatervoorziening beperkt is en van slechte kwaliteit. Hierdoor en ook door de slechte hygiëne ontstaan veel ziektes. Er zijn vijf dorpen geselecteerd om de watervoorziening te verbeteren en bewustwording te ontwikkelen.
Gambia: Uitbreiding van de Mandela Academy School in Manja Kundu.
Op een schooltje in Manja Kundu wordt onderwijs gegeven aan kinderen vanaf drie jaar. Negen jaar geleden was het oude gebouwtje verwoest en onbruikbaar geworden. KOOK heeft toen geholpen bij de bouw van een schooltje van drie lokalen op een nieuw stuk grond, de Mandela Academy School. Nu moet de school uitgebreid worden naar zes lokalen.
Moldavië: fornuis voor buurthuis.
Moldavië is één van de armste landen uit het voormalige Oostblok. Stichting Hope and Future probeert het leven van de mensen te verbeteren door o.a. woningen op te knappen en onderwijs te bevorderen. In een buurthuis worden mensen geholpen met huiswerkbegeleiding en bij het zoeken naar werk. Mensen zonder inkomen, ouderen en kinderen kunnen in dit buurthuis een warme maaltijd halen. Het fornuis is dringend aan vervanging toe.
Filippijnen: Europa-tour om op te komen voor gerechtigheid en vrede.
Drie jaar geleden is de Filippijnse regering een ‘oorlog tegen drugs’ begonnen. Deze ‘oorlog’ heeft al 27.000 mensen het leven gekost. Sindsdien leven de Filippino’s in een nachtmerrie. Mensenrechtenschendingen worden gebagatelliseerd, terwijl drugsgebruik en -handel gewoon blijven bestaan. Rise Up is een organisatie waarin veel families van slachtoffers zich laten horen. Om hun verhaal te vertellen is er een voorstelling gemaakt, ‘Tao Po’. Dit is een eenakter waarin vier karakters worden gespeeld: die van nabestaande, fotograaf, politieagent en meisje. In september is in Genève de algemene conferentie van de VN mensenrechtenraad. Rise Up wil hier met de eenakter aandacht vragen voor het verhaal van de slachtoffers. Erna zal de voorstelling vertoond worden in nog vier landen waaronder Nederland. Er is een bijdrage nodig voor de reis- en verblijfskosten.