Maandproject


Projecten in de maand juli.
Tanzania: schoolbanken, computerlokaal en keukenmeubilair voor basisschool in Ifakara.

Tanzania is een stabiel land. Ifakara, een dorp in het midden van het land wordt de rijstschuur van Tanzania genoemd. Het ligt in achtergesteld gebied en er wonen veel arme mensen. Schooltjes zijn eenvoudig en als ze er niet zijn, wordt er buiten onderwijs gegeven.
Het schooltje waar het hier om gaat is in aanbouw. Er wordt buiten les gegeven. De fundamenten van de nieuwe school zijn wel gelegd. Het doel is een volwaardige school bouwen met een keuken om de kinderen elke dag een eenvoudige warme maaltijd te geven. De school moet nog geregistreerd worden. Eén van de basisvoorwaarden die de overheid hiervoor stelt is de aanwezigheid van schoolbanken.
Ghana: bouw van een Junior Highschool in Vakpo.
In Vakpo wonen relatief veel arme mensen. Op de New Adomi Basic School, de enige overheidsschool in de regio, zitten 150 kinderen tussen de 4 en 16 jaar. In samenwerking met de gemeenschap moet er nu een Junior Highschool bij komen. Er worden drie lokalen bij gebouwd bestemd voor 100 leerlingen die na groep 6 verder onderwijs willen volgen.
Armenië: dakrenovatie voor flatgebouw in Kayan.
Het flatgebouw is in de jaren 70 gebouwd door de overheid en na de onafhankelijkheid overgedragen aan de bewoners. Door de slechte economische situatie kunnen de bewoners het gebouw niet zelf onderhouden. Het dak verkeert in zeer slechte staat. Bij regen en smeltende sneeuw loopt het water zo naar binnen.
Kenya: schoolfietsen voor bij familie wonende wees- of éénouder kinderen.
De middelbare school is soms ver weg voor weeskinderen die bij familie zijn gaan wonen en middelbaar onderwijs volgen. De reis is een zware belasting en vooral voor meisjes ook risicovol. Door de kinderen een fiets te geven wordt dit probleem opgelost.
Ghana: babymand met uitzet voor zwangere vrouwen in Noord Ghana.
Per dag overlijden in Ghana 8 moeders tijdens of na de bevalling. In de eerste levensmaand overlijden 80 baby’s per dag. Om deze aantallen te verminderen is voorlichting nodig. Lokale verloskundigen kunnen kleinschalige en interactieve trainingen geven. Om een schone en veilige bevalling te ondersteunen wordt een babymand aangeboden. De mand zelf is een veilige slaapplek voor de baby en wordt gevuld met materialen als steriele handschoenen en mesjes, celstofmatjes enz.
Filippijnen: varkenshouderijproject voor levensonderhoud ontheemde landarbeiders
De suikerplantage en de suikerproductie vormen de belangrijkste inkomstenbron voor Talisay City. De arbeiders en hun families werken onder zware omstandigheden voor weinig loon onder een huisbaas (hacienda). Er is geen zekerheid van levensonderhoud en het organiseren van vakbonden wordt tegengehouden door de landeigenaren.
Toen landarbeiders een vakbond wilden vormen om hun rechten te doen gelden werd hun de toegang ontzegd tot de hacienda. Nu doen ze klussen op andere plekken en leven in bittere armoede. Het plan is om voor deze mensen een varkensstal te bouwen en kwaliteitszeugen en voer aan te schaffen om hen van een inkomen te voorzien.