Maandproject


Projecten in de maand april.
Oeganda: Uitbreiding van kleuterschool met 5e klaslokaal in Masaka.

In 2017 is in Masaka een kleuterschool opgericht voor de inheemse bevolking. De meerderheid van deze bevolking is arm, leeft van landbouw voor eigen consumptie. Soms verdient men wat geld met de verkoop van de producten (bananen, maïs, bonen en soms koffie). Gezinnen die niet kunnen betalen voor de school worden ondersteund door betalende families. De kleuterschool is een succes en zal daarom worden uitgebreid met een vijfde lokaal.
Indonesië: Stenen gebouwtjes met bad-, was- en toiletvoorziening in de desa Batanguru.
Op het platteland leeft een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens. In de desa Batanguru, een dorp met 250 inwoners, leeft men erg primitief. Wassen en naar het toilet gaan doet men in de rivier. In 2015 is er o.a. met hulp van KOOK een waterleiding vanaf de rivier aangelegd. In het dorp is toen een opslagtank gebouwd. In het vervolg hierop wil men twee stenen gebouwtjes neerzetten met goede bad-, was-, en toiletvoorziening om de hygiëne in het dorp te verbeteren.
DR. Congo: Klaslokaal voor een school in Likasi.
De provincie Katanga, in het zuidoosten van het land, is een onveilig gebied doordat militairen van Kabila het gebied onder controle houden. Likasi is één van de armste dorpen van Katanga. Het is een overbevolkt gebied. De mensen proberen te leven van kleinhandel: je koopt bijvoorbeeld een zak rijst, verdeelt die in kleine porties die weer verkocht worden. Om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken is in 2016 een school opgericht waar de kinderen basisvaardigheden aan kunnen leren. Deze school telt inmiddels 1200 leerlingen waar 6 klaslokalen voor beschikbaar zijn. Het is noodzakelijk dat er 6 klaslokalen bij gebouwd worden.
Kenya: Laatste deel van bouw Fursa-centre voor sporttraining en huiswerkbegeleiding in Kiganjo.
Het middelbaar onderwijs in Kenya kent veel voortijdige schoolverlaters die doelloos op straat hangen en grote kans lopen om met drugs en criminaliteit in aanraking te komen.Verleden jaar is Fursa-centre Thika geopend, KOOK heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Op dit centrum hebben kinderen door onderwijsbegeleiding en sport kans op een betere toekomst. Het gebouw is gereed en ommuurd. Nu is het belangrijk dat er op het terrein een beheerderswoning gebouwd wordt.