Organisatie

DE VRIJWILLIGERS:
Bij onze stichting zijn meer dan 80 vrijwilligers werkzaam. Zij spannen zich in om inkomsten te verwerven ten bate van mensen, die weinig tot niets hebben.
De vrijwilligers vallen onder een van de twee werkgroepen:
– De WAK= de werkgroep aktiviteiten.
Hier horen alle vrijwilligers bij die in en om het pand werkzaam zijn. Elke afdeling heeft een vast groepje vrijwilligers die goed op de hoogte is van wat er op hun afdeling te koop is. In het magazijn werken mensen die ingekomen goederen sorteren en indien nodig repareren. Er werken vrijwilligers in de keuken en op het kantoor. Ook zijn er vrijwilligers werkzaam als chauffeur op de vrachtwagen.
– De WID= de werkgroep informatie en documentatie.
Deze werkgroep behandelt de projectaanvragen. De WID beoordeelt de aanvragen, onderhoudt het contact met de aanvragers en is verantwoordelijk voor informatie over de projecten naar de vrijwilligers toe. Om die reden zijn leden van de WID op de eerste zaterdag van de maand aanwezig in het pand.

De WID onderhoudt de website en zorgt er ook voor, dat het informatiebulletin ‘KOOK in-zicht’ eenmaal per jaar verschijnt.

EEN PROJECT AANVRAGEN:
Ben je werkzaam voor een ontwikkelingsproject, of draag je een organisatie een warm hart toe, dan kun je bij de WID een formulier aanvragen om bij KOOK een financiële bijdrage voor het project te krijgen.
Het project moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
– Het moet gericht zijn op de economische of sociale ontwikkeling van een land met een laag inkomen per hoofd van de bevolking en ten goede komen aan de armen en sociaal zwakkeren.
– Er wordt geen bijdrage gegeven voor: loonkosten, transportkosten, reiskosten, exploitatiekosten van een lopend project, kosten van medicijnen (m.u.v. een startvoorraad) , voedselhulp of projecten die uitsluitend ten goede komen aan een particulier.
– KOOK geeft de voorkeur aan kleinschalige, op zichzelf staande projecten.
– Een organisatie of persoon krijgt maximaal eenmaal per twee jaar maximaal 5.000 euro subsidie.  Wil je meer weten of een aanvraagformulier aanvragen:
Via het contactformulier zijn we te bereiken.

MEERJARENBELEIDSPLAN EN JAARREKENINGEN:
Meerjarenbeleidsplan Stichting KOOK 2019-2024
jaarrekening 2014
jaarrekening 2015
jaarrekening 2016
jaarrekening 2017
jaarrekening 2018
jaarrekening 2019
jaarrekening 2020
ANBI jaarverslag 2020
j
aarverslag KOOK 2021
ANBI jaarverslag 2021

jaarverslag KOOK 2022
privacybeleid