Maandproject


Projecten in september 2021:
Zuid-Afrika: aanleg van waterpomp in township in Limpopo.
34% Van de totale bevolking van Zuid-Afrika is minderjarig. Zo’n 13 miljoen kinderen leven in de armste huishoudens. Jeugdcriminaliteit, drugs- en alcoholmisbruik zijn veel voorkomende problemen. Aids is de meest voorkomende doodsoorzaak. Eén op de vijf kinderen heeft een groeiachterstand. Het Tjommie Ndlovu Kinderprogramma leert kinderen hiermee om te gaan en begeleidt hen bij het opgroeien tot gezonde en verantwoordelijke volwassenen met toekomstperspectief.
De mensen in de townships hebben nauwelijks toegang tot schoon drinkwater. Water wordt meestal gehaald door de kinderen en moet van ver komen uit vervuilde poelen. Het is een uitputtende klus die ten koste gaat van huiswerk, sport en spel. Om kinderen en hun familie van schoon drinkwater te voorzien worden waterpompen aangelegd. Met de aanleg van één waterpomp krijgen zo’n duizend families toegang tot schoon drinkwater.

Oeganda: een schoolblok met 6 lokalen bijbouwen in Kinoni.
De meeste mensen van de Kinoni-gemeenschap zijn arm, maar ze willen werken. Men leeft voornamelijk van zelfvoorzienende landbouw, vooral bananen, maïs, bonen en soms koffie. Indien mogelijk wordt er van de opbrengst wat verkocht om inkomsten voor het gezin te verkrijgen.
De school in Kinoni is in 2017 opgericht om kwaliteitsonderwijs te geven aan kinderen uit zowel arme als welgestelde families. Er zitten gemiddeld 90 kinderen in een klas. I.v.m. covid verplicht de regering de scholen om maximaal 30 kinderen in een klas te plaatsen. Hierdoor is de noodzaak ontstaan om 6 lokalen bij te bouwen. Voordeel hiervan is dat er in kleinere groepen beter onderwijs gegeven kan worden.

India: sanitaire voorzieningen voor meisjeshostel  in Eluru, Andhra.
In Eluru is een hostel waar 35 meisjes in de leeftijd van 12 tot 17 jaar worden verzorgd. Ze komen van het platteland rond Eluru. Ze zijn wees of komen uit een achterstands- of eenoudergezin. Vanuit dit hostel worden de meisjes in staat gesteld om naar school te gaan. Het hostel blijkt in erbarmelijke staat te verkeren zonder stromend water en was- of toiletgelegenheid.