Uitgelicht maandproject


Ontwikkeling groentetuin in Tintehatene, Timboektoe, Mali.

Mali is een groot land in West-Afrika. De Sahara ligt in het  noorden, de Sahel in het midden, bos en bergen in het zuiden. Het land heeft ongeveer 20 miljoen inwoners.

Het dorp Tintehatene ligt 10 km ten westen van de stad Timboektoe. De populatie bestaat uit ongeveer 170 Toeareg-families die van oorsprong nomaden zijn. De oorlog, diefstal, plundering, ontvoering van vee en werkloosheid hebben hen arm en kwetsbaar gemaakt. Er heerst honger en onzekerheid.

Dit project een nieuw perspectief voor vrouwen in hun eigen woonplaats. Het betreft de ontwikkeling en exploitatie van een groentetuin met een oppervlakte van 1600m2. Speciaal voor de meest kwetsbare gezinnen. Het doel is het creëren en verbeteren van eigen voedselvoorziening en werkgelegenheid voor vrouwen. Zij kunnen dan groenten verbouwen zoals uien, tomaten, aardappelen en andere groenten voor eigen gebruik. De afzet van overproductie is mogelijk in dorpen in de buurt en op de markt van Timboektoe.

Een deel van opbrengsten van KOOK in de maand september zorgen voor de aanschaf van het irrigatiesysteem op basis van zonne-energie, een watertoren en leidingen voor de distributie van water van dit project.