Maandproject


Projecten in oktober 2021:
Tsjaad: twee klaslokalen, vier latrines en een waterpomp voor een basisschool in Lamadji.
Tsjaad is een olieproducerend land, maar toch één van de minst ontwikkelde landen ter wereld. Vanuit het buitenland kreeg Tsjaad veel geld om gezondheidscentra en een goede infrastructuur te realiseren, maar dit geld werd aan andere zaken besteed. De opkomst van Boko Haram, een terreurbeweging, heeft de situatie verder verslechterd. De bevolking lijdt aan de gevolgen van chronische ondervoeding door voedselonzekerheid.

Nomadische veehouders vormen een belangrijke bevolkingsgroep in Tsjaad. Kinderen gaan vaak niet naar school omdat ze geen vaste woonplek hebben. Meisjes worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Als ze toegang tot onderwijs zouden hebben, zouden de ouders eerder bereid zijn hen naar school te laten gaan.

Het dorp Lamadji telt meer dan 300 kinderen. Er is een school , de lokalen worden gevormd door rieten matten (deels kapot gewaaid). De school heeft geen water of toilet. Kinderen van nomaden die wel naar school gaan overnachten op deze plek. Voor dit project vraagt men geld om klaslokalen, latrines en een waterput te bouwen. Het dorpshoofd heeft grond ter beschikking gesteld waar een deel van de nomadenfamilies permanent op kan wonen zodat de schoolgaande kinderen een veilige plek krijgen om te overnachten.

India: een miljoen bomen in Jalihal, Maharashtra.
Grote problemen in dit gebied zijn droogte, klimaatverandering en ontbossing. In vijf jaar tijd moeten er een miljoen bomen en struiken aangeplant worden om de ontbossing een halt toe te roepen.
Dit project wordt ondersteund  door YPS die de deelnemers selecteert en trainingen geeft, gewassen opkweekt en de bomen en struiken aankoopt, voor watermanagement zorgt en 20 lokale veldwerkers in het gebied heeft. Bovendien heeft YPS een eigen radiostation die indien nodig dagelijks informatie geeft. Sinds 2018 is men hiermee bezig en de resultaten zijn heel bemoedigend. Per jaar doen hier 950 boerengezinnen aan mee.

Benin: twee klaslokalen voor de school van Beli.
Deze school telt 500 leerlingen. Het gebouw is in de jaren negentig gebouwd en verkeert in een erbarmelijke staat. Er zijn geen ramen en deuren, kinderen hebben geen tafels en stoelen en de schoolborden zijn kapot. De ouderraad heeft besloten om de school te renoveren en heeft op eigen initiatief een nieuw lokaal gebouwd voor groep 1-2. Komende jaren moeten ook de andere groepen van een goed lokaal worden voorzien.

Indonesië: schoolplein voor kleuterschool/ consultatiebureau in Maghi Leko op Flores.
In dit dorp leven 97 boerengezinnen. Consultatiebureau en school werden bij iemand thuis georganiseerd. In 2016 is een kleuterschool met met consultatiebureaufunctie gebouwd. De buitenspeelruimte is erg stoffig in de droge tijd en in de regentijd blubberig, er kan bijna nooit optimaal gebruik van worden gemaakt. Daarom is er behoefte aan een betegeld plein met een goede waterafvoer.