Uitgelicht maandproject

30 duurzame nootmuskaatdrogers voor boeren op de Molukken, Indonesië.

Molukken is een provincie van Indonesië die uit ruim duizend eilanden bestaat. Het heeft een  inwonertal van 1.700.000. Het uitgelichte maandproject wordt uitgevoerd op het platteland van Ambon, Haruku, Saparua en Nusa Laut. Deze eilanden op de Molukken zijn van oudsher bekend om de teelt van nootmuskaat en kruidnagel. Er is nauwelijks geïnvesteerd in economische ontwikkeling. Van de bewoners leeft 21% onder de armoedegrens. Klimaatveranderingen houden de armoede in stand,  vooral de kleine arme boeren worstelen met de gevolgen, oogsten mislukken en de voedseltekorten nemen toe.

Het probleem: 4.000 tot 4.500 boeren beoefenen op kleinschalige wijze landbouw op hun dati of erfgrond van 1 ½ tot 2 hectare, waarop 75 tot 100 bomen (nootmuskaat en kruidnagel) groeien. Jaarlijks kunnen zij drie keer oogsten. Daarnaast doen zij aan kleinschalige visserij voor eigen consumptie. De belangrijkste inkomsten komen echter uit nootmuskaat en kruidnagel. Helaas zijn zij volledig afhankelijk van tussenhandelaren die de handel monopoliseren. Deze laten de nootmuskaat bij de boeren verzamelen volgens een vast patroon. Tussen de oogstperioden hebben de boeren nauwelijks inkomsten en moeten ze leningen afsluiten voor hun dagelijkse levensbehoefte en schoolkosten. Noodgedwongen verkopen de boeren daarom hun nootmuskaat voordat er geoogst is.

Traditioneel vindt het drogen van nootmuskaat plaats op straat en op daken van huizen. Maar dat is erg afhankelijk van het weer.

Hoe gaan we helpen?

Deze maand gaat een deel van de winkelopbrengst naar stichting Titane (www.titane.nl). Zij zorgen met mede de opbrengsten uit onze winkel voor de aanschaf van 30 nootmuskaatdrogers. Met nootmuskaatdrogers kunnen zij onder alle weersomstandigheden snel drogen. Zo kunnen de boeren een betere kwaliteit produceren, wat een hogere prijs oplevert. Bovendien voldoet de nootmuskaat dan aan de kwaliteitseisen voor export. Het zorgt er uiteindelijk voor dat de betreffende boeren op de Molukken een menswaardiger bestaan kunnen opbouwen.