Maandproject

Projecten in mei 2021:
Kenya: aankoop van aangrenzend perceel bij Fursa-centrum in Kiganjo tbv. een groentetuin.
Drie jaar geleden is Fursa-centrum Thika geopend. Doel van dit centrum is om kinderen door onderwijs en sport kans op een betere toekomst te bieden. Veel bewoners van de wijk waarin dit centrum staat zijn hard getroffen door de corona-pandemie doordat ze hun werk verloren. Ook de school en de sportzaal moesten dicht. Hierdoor was de steun van Fursa-NL in het afgelopen jaar vooral op voedselvoorziening gericht. Gelukkig is het meeste nu weer open gegaan.
Door omstandigheden is op dit moment het aan het sportcentrum grenzende terrein te koop. Dit wil Fursa graag kopen om er een groentetuin van te maken. Juist in het afgelopen jaar is gebleken hoe belangrijk het is om de Fursa-gezinnen te kunnen helpen met voedsel. De kinderen kunnen helpen in de groentetuin en daar veel van leren.

Oeganda: gereedschappen voor een vakopleiding.

Oeganda hoort nog steeds bij de armste landen ter wereld. Door gebrek aan opleiding hebben jongeren  weinig toekomstperspectief en kunnen ze vaak niet in hun eigen bestaan voorzien. De Oegandese organisatie WISE helpt kwetsbare mensen die beneden de armoedegrens leven om een inkomen voor zichzelf te genereren. Hiervoor realiseert men in trainingscentra dicht bij huis verschillende diensten en trainingen. Mensen die een eigen bedrijfje willen starten kunnen een werkplaats huren en met het aanwezige gereedschap producten maken.

Rwanda en Burundi: empowerment van jongeren.
Beide landen worden getroffen door problemen als politieke instabiliteit en burgeroorlogen. Dit heeft een negatieve invloed op jongeren, vrouwen, meisjes en kinderen. Werken aan vrede en veiligheid is de grootste uitdaging, want jongeren worden gemakkelijk gerekruteerd door rebellengroepen in ruil voor kleding, voedsel of geld.
Jongeren krijgen een training in actieve geweldloosheid aangeboden. Als ze deze voltooid hebben worden er veertig geselecteerd om gedurende een maand een training over ondernemerschap te volgen. Hierna krijgen ze de beschikking over een microkrediet om een eigen bedrijfsactiviteit op te starten.