Maandproject


Haïti: buitenkantine, tafels en toiletten voor school in Galette.

Haïti is het armste land van het westelijk halfrond, 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het onderwijs is in Haïti voornamelijk privé en erg duur.
Stichting Bon Timoun zet zich in om onderwijs voor kansarme kinderen mogelijk te maken en ondersteunt hiervoor drie basisscholen in de hoofdstad. Deze scholen zijn in 2009 en 2011 opgezet door hoog gemotiveerde en toegewijde jongeren om kinderen uit arme gezinnen toch een kans op onderwijs te geven. Dankzij Stichting Bon Timoun gaan er nu 590 kinderen naar school.

Eén van de scholen ligt in Galette. Dit is een uitgegraven rivierbedding die na het sluiten van de kampen (opgezet na de aardbeving van 2010) met zelfgebouwde hutten is bezet. Deze school is in 2018 geopend. Nu komen er al 200 leerlingen.
Men wil nu een eenvoudige buitenkantine bouwen van 5 x 7 meter zodat de kinderen hier kunnen eten, maar ook andere activiteiten kunnen ondernemen en een plek in de schaduw hebben. Ook zijn er twee toiletten extra nodig, één voor de meisjes en één voor de jongens, omdat er nu slechts twee eenvoudige toiletten zijn.