Maandproject


Projecten in juli 2021:
Kenia: watervoorziening voor de plaats Kajiado.
Kajiado ligt ten zuiden van hoofdstad Naïrobi. De plaats ligt aan een doorgaande asfaltweg van Naïrobi naar Tanzania. Er zijn hier vrij veel bedrijven. Er valt heel weinig regen, mede door gebrek aan bomen.
Eind vorig jaar mochten na alle coronabeperkingen de scholen weer open maar men kon niet voldoen aan de vereiste hygiënevoorschriften doordat er in de hele plaats geen watervoorziening is. Water wordt van grote afstand uit een riviertje aangevoerd, duur en van slechte kwaliteit.
Er is bodemonderzoek gedaan om water uit de grond te kunnen pompen. Dat zag er hoopvol uit. Het bisdom heeft een vergunning gekregen om te boren. In januari van dit jaar is hiermee begonnen.
In de laatste fase moet er een zonne-energievoorziening komen met pompen en buizen naar de hoofdtappunten. Dan kunnen naar verwachting drie- tot vierduizend mensen gebruik gaan maken van deze voorziening. Dan is er schoon en betaalbaar water op loopafstand. Het plan is om ook jonge bomen aan te planten die van water kunnen worden voorzien.

Guinée: renovatie en vervanging van meubilair van weeshuis St. Kisito in Gouecke.
In Gouecke hebben de zusters van de congregatie ‘Servantes de Marie Vierge’ de zorg voor een weeshuis waar meer dan 40 kinderen in de leeftijd van 1 week tot 5 jaar worden opgevangen. In deze regio sterft meer dan 50% van de moeders tijdens of kort na de bevalling. De kinderen worden soms te vondeling gelegd omdat ze ongeluk voor de familie brachten.
De komst van het weeshuis in 1981 heeft bewustwording op gang gebracht dat deze kinderen ook recht hebben op een menswaardig bestaan. Wanneer de kinderen worden gebracht wordt zo mogelijk de namen van familieleden genoteerd en wanneer ze 5 jaar zijn, wordt contact opgenomen met de familie en getracht ze weer naar de familie te brengen. Het weeshuis is dringend aan renovatie toe.

Sri Lanka: technische middelen voor afstandsonderwijs in afgelegen plattelandsgebieden.
Vikalpani is een alliantie van vrouwenorganisaties die de ontwikkeling ondersteunt van een door vrouwen geleide beweging naar duurzame landbouw in vijf districten van Sri Lanka. Vanwege corona zijn scholen en universiteiten gesloten en zijn de scholieren afhankelijk van afstandsonderwijs. Op het platteland is dit een belemmering door gebrek aan technische middelen. Vikalpani vraagt steun aan KOOK voor de aanschaf van computers voor schoolkinderen (in de leeftijd van 14-16 jaar) in de Monaragala Division.