Maandproject


Augustus 2017:

Gambia: Schooltje in Manja Kunda.
Gambia is één van de armste landen in Afrika. Als de bevolking al een baan heeft, dan is het salaris zo laag dat het net voldoende is om te overleven.
Gambia School Children zet zich in voor de allerarmsten in Gambia. Via een sponsorprogramma probeert men kinderen naar school te krijgen. Dit is voor diverse kinderen al gelukt. De stichting zet zich ook in voor medische zorg. In 2014 is mede met hulp van KOOK een ziekenhuisje gebouwd in Jalembang.
Negen jaar geleden is men begonnen met sponsoring van schoolkinderen in Manja Kunda. Het oude gebouw is verwoest en onbruikbaar geworden en herbouw op deze locatie is niet mogelijk. Nu wil men op een ander stuk grond een schooltje bouwen, te beginnen met drie lokalen en later uit te breiden naar zes lokalen.

Meer projecten uit de opbrengst van augustus:
Ghana: Waterinstallatie bij een school in midden Ghana.

Meer dan de helft van de bevolking in midden Ghana, met name de vrouwen, heeft geen schoolopleiding kunnen volgen of alleen een voorschoolse opleiding. Het analfabetisme-cijfer is 35%.
RLFN streeft ernaar in deze regio meer kinderen naar de basisschool te krijgen en ondersteunt dit met schrijfschriften en meubilair. Ook moet er bij sommige scholen een waterinstallatie gebouwd worden. KOOK draagt bij aan de bouw van één zo’n waterinstallatie.

Armenië: Renovatie Kinderheim in Saratak.
De Republiek Armenië heeft zich in 1992 losgemaakt van Rusland terwijl het daar economisch en sociaal nog helemaal niet aan toe was. St. Kinderhulp Armenië werkt ruim tien jaar in het voormalig aardbevingsgebied Shirak/ Gyumri en Lori. Alle industrie is daar weg gevaagd, maar dat bouwt men nu voorzichtig weer op. De mensen zijn arm en er is weinig werkgelegenheid. In Saratak staat een Kinderheim dat wordt bezocht door ong. 80 kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Dit Kinderheim verkeert in zeer slechte staat: lek dak, kapotte kozijnen en ramen, geen of kapotte deuren, verouderde verwarming die het niet meer doet. De school is gesloten van oktober tot april omdat de winter in Saratak extreem koud is. KOOK draagt bij aan de renovatie van deze school.